PHP architect guide to PHP security

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.1 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 03/11/2008
  • Bình luận:
Vote102
1463
QA code PHP architect guide to PHP security

Ngày nay, PHP đã trở thành một trong những ngôn ngữ được ưa thích nhất trong lập trình. Đây là một ebook rất hữu ích cho những bạn đang học và làm việc với ngôn ngữ PHP. Các kiến thức tập trung vào vấn đề bảo mật trong PHP.

Tìm thêm: PHP, architect, guide, to, PHP, security,