Phê Phán Năng Lực Phán Đoán (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 6.4 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Immanuel Kant
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 11/09/2012
  • Bình luận:
Vote101
640
QA code Phê Phán Năng Lực Phán Đoán (Tiếng Việt)

Phê phán năng lực phán đoán kết thúc công cuộc Phê phán lý tính của Kant, vừa có chức năng hệ thống như là cầu nối giữa lý thuyết và thực hành, vừa có chức năng nghiên cứu về hai lĩnh vực mới mẻ: mỹ học và mục đích luận về Tự nhiên. 

 
Vì thế, tác phẩm này được đánh giá như một “viên đá đỉnh vòm” của toàn bộ tòa nhà triết học Kant.
 

Nội dung chính:
 
Mấy lời giới thiệu và lưu ý của người dịch: “Phê phán năng lực phán đoán: “viên đá đỉnh vòm” của tòa nhà triết học Kant”
 
PHẦN MỘT:
 
PHÊ PHÁN NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN THẨM MỸ
 
CHƯƠNG MỘT: PHÂN TÍCH PHÁP VỀ NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN THẨM MỸ
 
QUYỂN I: PHÂN TÍCH PHÁP VỀ CÁI ĐẸP
 
 
QUYỂN II: PHÂN TÍCH PHÁP VỀ CÁI CAO CẢ
 
CHƯƠNG II: BIỆN CHỨNG PHÁP CỦA NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN THẨM MỸ
 
PHẦN II:
 
PHÊ PHÁN NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN MỤC ĐÍCH LUẬN
 
CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH PHÁP VỀ NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN MỤC ĐÍCH LUẬN
 
CHƯƠNG II: BIỆN CHỨNG PHÁP CỦA NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN MỤC ĐÍCH LUẬN
 
HỌC THUYẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP CỦA NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN MỤC ĐÍCH LUẬN
 
NHẬN XÉT CHUNG VỀ MỤC ĐÍCH LUẬN