PhotoshopCS toàn tập (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 31 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: vietphotoshop
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/08/2008
  • Bình luận:
Vote109
8569
QA code PhotoshopCS toàn tập (Tiếng Việt)

Đây là một tài liệu hữu hiệu học Photoshop CS được chia thành 20 chương, mỗi chương hướng dẫn bạn thao tác rất chi tiết cụ thể.

Chương 1: Làm quen với môi trường Photoshop CS

Chương 2: Cách sử dụng File Browser

Chương 3: Cơ bản về chỉnh sửa ảnh

Chương 4: Làm việc với vùng lựa chọn

Chương 5: Cơ bản về Layer

Chương 6: Mask và Channels

Chương 7: Chấm sửa ảnh

Chương 8: Tô vẽ và chỉnh sửa

Chương 9: Cơ bản về công cụ Pen

Chương 10: Vector mask, paths and shapes

Chương 11: Những kỹ thuật layer tiên tiến

Chương 12: Tạo các hiệu ứng đặc biệt

Chương 13: Chuẩn bị hình để in ấn 2 màu sắc

Chương 14): Sắp xếp các đối tượng lớp trong ImageReady

Chương 15: Tạo các liên kết bên trong một bức ảnh

Chương 16: Tối ưu hóa hình ảnh trên Web

Chương 17: Tạo hiệu ứng Rollover cho trang Web

Chương 18: Tạo hình động cho trang Web

Chuơng 19: Thiết lập các thông số máy tính cho việc quản lý màu sắc.

Chương 20: Xuất bản và in ấn với màu sắc phù hợp