Professional-ajax-2nd-edition-programmer-to-programmer.pdf

  • Bản quyền:
  • Kích thước: 644 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 20/03/2008
  • Bình luận:
Vote100
1074
QA code Professional-ajax-2nd-edition-programmer-to-programmer.pdf

Bạn sẽ học kỹ thuật Ajax và những phần khác để thực hiện việc truyền thông máy dịch vụ trên trang web  các và trong những ứng dụng mạng.
Quyển sách này được viết dành cho 2 nhóm người:
  * Phát triển ứng dụng mạng.
  * Phát triển các JavaScript trung gian.