Programming .NET Security

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 2.8 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Adam Freeman
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 17/12/2008
  • Bình luận:
Vote104
2269
QA code Programming .NET Security

Đây là một ebook rất hay giúp bạn viết các ứng dụng bảo mật. Cuốn sách cũng bao gồm rất nhiều ví dụ thực hành cả với C# và VB.NET . Bên cạnh đó nếu bạn là một lập trình viên ASP.NET thì ebook này cũng rất hữu ích đó.

 

Tìm thêm: Programming, .NET, Security,