Quản trị Microsoft Exchange Server 2010 (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 29 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Microsoft Việt Nam
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/02/2012
  • Bình luận:
Vote101
1346
QA code Quản trị Microsoft Exchange Server 2010 (Tiếng Việt)

Microsoft Exchange Server 2010 được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu của người dùng doanh nghiệp như e-mail, instant messaging, VoIP…. mà vẫn đạt được độ tin cậy, bảo vệ thông tin liên lạc và hỗ trợ tốt cho nhu cầu làm việc di động của người dùng.

 

Để tìm hiểu thêm các tính năng của Micorsoft Exchange Server 2010, các bạn có thể tham khảo ebook này.

 

Nội dung 

Part 1: Nâng cấp & chuyển đổi AD 2003 sang 2008 và Exchange 2003 sang 2010
Module 1: Chuyển đổi Active Directory từ Windows Server 2003 sang Windows Server 2008 .........
Module 2 Chuyển đổi Exchange server 2003 sang Exchange server 2010 .........................................
Module 3 Gỡ bỏ EXCHANGE 2003 và ACTIVE DIRECTORY 2003 ra khỏi hệ thống ..............................
 
Part 2: Quản trị Exchange 2010 
Module 4 Quản lý MAILBOX SERVERS .................................................. ...............................................
Module 5 Quản lý RECIPIENT .................................................. .................................................. ...........
Module 7 Quản lý CLIENT ACCESS ROLE .................................................. ............................................
Module 8 Quản lý MESSAGE TRANSPORT .................................................. .........................................
Module 9 Triển khai MESSAGING SECURITY .................................................. ......................................
Module 10 Triển khai HIGH AVAILABILITY .................................................. .........................................
Module 11 Triển khai BACKUP và RECOVERY .................................................. ..................................
Module 12 Bảo vệ EXCHANGE SERVER 2010 .................................................. .....................................