Quản trị chiến lược (Tiếng Việt)

 • Bản quyền: Freeware
 • Kích thước: 213 KB
 • Yêu cầu: Windows All
 • Nhà phát hành:
 • Đăng bởi: Tech24.soft
 • Ngày cập nhật: 18/09/2009
 • Bình luận:
Vote101
2757
QA code Quản trị chiến lược (Tiếng Việt)
http://www.mediafire.com/?zfymmwjowo2
pass: tech24.vn

Chú ý: Để đọc file .PRC, các bạn vào mục Phần mềm đọc bên Ebook tìm chương trình Mobile Pocket Reader.

Quản trị chiến lược (tiếng Anh: strategic management) là khoa học và nghệ thuật về chiến lược nhằm xây dựng phương hướng và mục tiêu kinh doanh, triển khai, thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trên cơ sở nguồn lực hiện có nhằm giúp cho mỗi tổ chức có thể đạt được các mục tiêu dài hạn của nó.

Chiến lược là gì?: Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài hạn để nhằm mục tiêu đạt được lợi thế kinh doanh thông qua việc xác định nguồn lực hiện có thể sử dụng trong môi trường kinh doanh xác định để nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường và đảm bảo lợi ích cho tất cả các Tác nhân liên quan (stakeholder)

 

Một cách cụ thể hơn chiến lược là nhằm:

 • Đạt được mục tiêu của doanh nghiệp về dài hạn (kinh doanh & trách nhiệm xã hội) một cách bền vững (sustainable)
 • Thị trường hoặc phân khúc thị trường mà công ty sẽ kinh doanh, những chiến thuật kinh doanh sẽ được áp dụng.
 • Doanh nghiệp làm sao để chiếm ưu thế so với đối thủ trong những thị trường đó với những đối tượng khách hàng cụ thể??
 • Cần dùng những nguồn lực gì (con người, kỹ năng, tài sản, tài chính, bí quyết công nghệ,..) để có thể đạt được mục tiêu đó.
 • Những nguy cơ tiềm ẩn từ bên ngoài có thể ảnh hưởng đến sự thực thi chiến lược: môi trường, cạnh tranh, chính trị, tài nguyên,.. cá kế hoạch phòng ngừa rủi ro??
 • Những giá trị mà doanh nghiệp sẽ mang đến cho Chủ sở hữu và Xã hội mà doanh nghiệp là Thành viên

Xét về quá trình, quản trị chiến lược được xem như là một quá trình quản lý bao gồm việc hình thành một tầm nhìn chiến lược (strategic vision), thiết lập những mục tiêu, soạn thảo một chiến lược, thực hiện chiến lược đó, và theo thời gian phải điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với hoàn cảnh.

 

(Theo wikipedia)

Mục lục:

Bài số 1: Giới thiệu môn học Quản trị Chiến lược
Bài số 2: Tiến trình quản trị chiến lược
Bài số 3: Nhiệm vụ chiến lược và hệ thống mục tiêu của công ty
Bài số 4: Các đối tượng hữu quan và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Bài số 5: Phân tích môi trường kinh doanh
Bài số 6: Phân tích môi trường kinh doanh (tiếp)
Bài số 7: Ôn tập đợt I
Bài số 8: Chiến lược tổng thể của công ty
Bài số 9: Chiến lược tổng thể của công ty (tiếp)
Bài số 10:Những chiến lược cấp doanh nghiệp
Bài số 11:Thực hiện chiến lược
Bài số 12:Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược
Bài số 13:Quản trị chiến lược quốc tế
Bài số 14:Ôn tập đợt II