Quản trị ngân hàng (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 717 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: thegioiebook
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 13/10/2008
  • Bình luận:
Vote101
1761
QA code Quản trị ngân hàng (Tiếng Việt)
Cuốn ebook này sẽ giới thiệu và mô tả khái quát về những tài liệu cơ bản được sử dụng trong việc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Trong đó bảng Cân Đối Kế Toán và báo cáo thu nhập của ngân hàng sẽ được trình bày một cách cụ thể để làm ví dụ, ngoài ra còn có những tài liệu bổ sung về tình hình tài chính và những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng.
Tìm thêm: Quản, trị, ngân, hàng, (Tiếng, Việt),