Quy chế đấu thầu và các văn bản hướng dẫn (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 522 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 11/05/2010
  • Bình luận:
Vote101
1551
QA code Quy chế đấu thầu và các văn bản hướng dẫn (Tiếng Việt)

Tài liệu này nhằm tập hợp và hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về đấu thầu: Luật Đấu thầu và các văn bản dưới luật bao gồm 04 Nghị định và 02 Thông tư có liên quan, kể cả các mẫu biểu quy định, được bố trí dưới dạng Help để thuận tiện trong việc tra cứu.