SQL Server 2005 Reporting Essentials

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 3.56 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/03/2008
  • Bình luận:
Vote104
1526
QA code SQL Server 2005 Reporting Essentials

Cuốn sách này chỉ cho bạn cách sử dụng Report Buider, một công cụ mà người làm thông tin dùng để xây dụng những báo cáo đặc việt, và làm thế nào để sử dụng Report Designer, một công cụ phát triển báo cáo được tổ chức trong Visual Studio, giúp bạn tạo được các báo cáo. Cuốn sách chỉ cho bạn làm thế nào để phát hành, quản lý những báo cáo đó.

Tìm thêm: SQL, Server, 2005, Reporting, Essentials,