Sách Tự học Microsoft Excel - Excel căn bản

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 1.5 MB
  • Yêu cầu: Windows
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 14/10/2013
  • Bình luận:
Vote101
1841
QA code Sách Tự học Microsoft Excel

Link download Sách tự học Excel

 Cũng như các chương trình bảng tính Lotus, Quattro,..., bảng tính của Excel cũng bao gồm nhiều ô được tạo bởi các dòng và cột, việc nhập dữ liệu và tính toán trong Excel cũng có những điểm tương tự tuy nhiên Excel có nhiều tính năng ưu việt và có giao diện rất thân thiện với người sử dụng. Hiện tại Excel được sử dụng rộng rãi trong môi trường doanh nghiệp nhằm phục vụ các công việc tính toán thông dụng, bằng các công thức tính toán mà người sử dụng (NSD) không cần phải xây dựng các chương trình.

 

Sách Tự học Microsoft Excel

Bảng Tính Excel

 

GIỚI THIỆU

Chương 1: Giới thiệu Microsoft Excel 
Chương 2: Làm việc với bảng tính 
Chương 3: Hàm 
Chương 4: Cơ sở dữ liệu 
Chương 5: Chèn hình ảnh - Đồ thị 
Chương 6: In bảng tính 
Bài tập phần 1 
Bài tập phần 2 
Ôn tập