Sinh con theo ý muốn - Sách gia đình

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 46.6 KB
  • Yêu cầu: Windows
  • Nhà phát hành: Lê Khắc Linh
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 17/10/2013
  • Bình luận:
Vote101
565
QA code Sinh con theo ý muốn

Sinh con theo ý muốn - Một trong những nguyện vọng chính đáng của các cặp vợ chồng là có cả con trai lẫn con gái. Đấy là nỗi băn khoăn không nhỏ của những gia đình sinh con một bề

 

Sinh con theo ý muốn
 

Sinh con theo ý muốn - Những cặp vợ chồng chưa đạt ý muốn này thường phá vỡ kế hoạch sinh đẻ.

Mục tiêu của cuộc vận động hiện nay là mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 1 đến 2 con. Để thực hiện mục tiêu trên, đồng thời thỏa mãn được yêu cầu chính đáng của nhiều gia đình, các bạn đang trong diện sinh đẻ cần nắm vững và áp dụng phương pháp khoa học sinh con trai, con gái theo ý muốn, sinh con khỏe mạnh...

Các chương trong cuốn sách Sinh con theo ý muốn
Chương 1. Cơ sở của sự sinh sản di truyền học giới tính
Chương 2. Sinh con gái, con trai như ý muốn
Chương 3. Dân số và kế hoạch gia đình

 

Dưới đây là một số phương pháp sinh con theo ý muốn

Phương pháp thứ I việc sinh con theo ý muốn

Lấy tuổi vợ chồng theo tuổi Âm lịch, sau đó cộng tuổi vợ chồng trừ đi 40. Nếu số dư trên 40 tiếp tục trừ đi 40. Lấy số dư còn lại đầu tiên trừ 9, tiếp tục trừ 8, lại trừ 9, trừ 8… cho đến khi số dư nhỏ hơn hoặc bằng 9 -8 thì thôi.
1 - Hiệu số cuối cùng còn lại là số chẵn thì cấn bầu trong năm sinh trong trong năm là con trai. Ngược lại cấn bầu ngoài năm sinh trong năm là con gái.
2 - Hiệu số cuối cùng còn lại là số lẻ thì cấn bầu trong năm sinh trong trong năm là con gái. Ngược lại cấn bầu ngoài năm sinh trong năm là con trai.

Thí dụ:
Tuổi chồng 37. Tuổi vợ 32.
Tổng số 69.
69 – 40 = 29.
29 – 9 = 20.
20 – 8 = 12.
12 – 9 = 3.

Theo phương pháp này:
Nếu hai vợ chồng này cấn bầu trong năm và sinh trong năm sẽ sinh con gái. Ngược lại, cấn bầu trong năm nay và sinh trong năm tới sẽ sinh con trai.

Phương pháp thứ II để sinh con theo ý muốn

Phương pháp này bắt đầu từ một bài ca quyết lưu truyền sau đây:
Nguyên văn:

49 từ xưa đã định rồi.
Cộng vào tháng đẻ để mà chơi.
Trừ đi tuổi mẹ bao nhiêu đấy!
Thêm vào 19 để chia đôi.
Tính tuổi trăng tròn cho thật chuẩn.
Chẵn trai, lẻ gái đúng mười mười.

Như vậy; nếu chúng ta gọi tháng sinh là “n” và tuổI mẹ là “M” thì sẽ có bài toán là:
(49 + n – M +19): 2
Giản lược công thức trên , ta có:
(68 + n – M) :2.

Thí dụ:
Mẹ 32 tuổi, sinh con tháng 9 Âm lịch.
Thay vào công thức trên ta có: n = 9; M = 32.
(68 + 9 – 32): 2 = 22. 5.
Lẻ. Theo phương pháp này thì bà mẹ 32 tuổi sinh tháng 9 sẽ là con gái.

Phương pháp thứ III để sinh con theo ý muốn

Ứng dụng bảng tổng kết theo Lịch Vạn sự về “tháng thụ thai sinh trai hay gái” như sau:

Theo bảng này, chúng ta xem cột tuổi người mẹ phía trên từ 18 đến hết 40. Cột dọc bên trái ứng với tháng thụ thai. Nếu rơi vào ô có dấu "+" là sinh con trai, dấu "0" là con gái.
Tương truyền đây là bảng tổng kết của các quan Thái Giám trong cung đình xưa.

Cách kết hợp ba phương pháp
Ba phương pháp này lưu truyền rời rạc trong dân gian. Chúng đều khó kiểm định tính hiệu quả cho từng phương pháp. Nhưng chúng tôi nhận xét thấy rằng:

1 - Phương pháp I tính năm sinh con theo ý muốn.
2 - Phương pháp II tính tháng sinh con theo ý muốn.
3 - Phương pháp III tính tháng cấn bầu để sinh con theo ý muốn.

Ba phương pháp này tuy khác nhau nhưng không phủ định nhau về nguyên tắc.
Bởi vậy, sự kết hợp cả ba phương pháp sẽ cho chúng ta một xác xuất cao hơn.

1 - Trước hết chúng ta áp dụng phương pháp thứ I để xác định một cách tổng quát nên cấn bầu và sinh trong năm hay cấn bầu năm nay sinh năm tới.
2 – Sau đó áp dụng phương pháp thứ II. Giả thiết rằng chúng ta cần một con số chẵn cho tháng sinh thì – Khi tuổi mẹ lẻ, tháng sinh phải lẻ và ngược lại thì kết quả của công thức trên sẽ cho ra một số chẵn.
3 – Sau khi xác định được tháng sinh là lẻ (Hoặc chẵn), lúc đó ta áp dụng phương pháp thứ III. Giả thiết tháng sinh lẻ, ta sẽ chọn trong bảng tháng thụ thai thích hợp với tháng lẻ hoặc chẵn cần tìm.

Thí dụ:
Chồng 31, vợ 27.
* Giả thiết rằng vợ chồng này muốn sinh con trai.

I - Ứng dụng phương pháp thứ I
Cộng tuổi vợ chồng 31 + 27 = 58.
58 - 40 = 18.
18 - 9 = 9
9 - 8 = 1.
Như vậy số dư là 1 là số lẻ. Sang năm vợ chồng đều cộng lên 2 tuổi sẽ có số dư 3 cũng là số lẻ. Do đó nếu có bầu và sinh con trọn năm sẽ là con gái và ngoài năm sẽ là con trai.
Vậy theo điều kiện của phương pháp I thì muốn sinh con trai phải có bầu trong năm này và sinh vào năm sau.

II - Ứng dụng phương pháp II để sinh con theo ý muốn
Sau khi xác định phải có bấu trong năm nay và sinh năm sau, ta ứng dụng phương pháp II để chọn tháng sinh con theo công thức:
(68 + n – M): 2.
Ta có: Tuổi mẹ M = 27.
Thay thế vào công thức trên ta có:
(68 + n – 27): 2 = (41 +n): 2.
“n” là tháng sinh. Như vậy để thỏa mãn tháng sinh chẵn con trai thì tháng sinh phải chọn tháng lẻ.

III - Ứng dụng phương pháp III để sinh con theo ý muốn
Sau khi xác định phải sinh trong tháng lẻ và phải cấn bầu năm nay (27 tuổi) và sinh năm sau (28 tuổi), ta tra bảng trên để tìm một tháng lẻ trong năm 28 tuổi (Như 1 – 3 – 5 – 7 ….) và tính lùi 9 tháng để rơi vào một tháng cấn bầu thích hợp có dấu +.
Cụ thể là:
Nhìn vào cột ngang ô người mẹ 28 tuổi (Giả thiết năm hiện tại là 27, sinh vào sang năm là 28). Nhưng tháng lẻ có khả năng sinh con trai theo phương pháp II là 1 - 3 - 5 - 7 .
- Trường hợp chọn tháng Giêng năm 28 tuổi thì cấn bầu tháng 6 năm 27 tuổi. Cấn bầu tháng 6 năm 27 tuổi bảng cho biết khả năng sinh con trai (Dấu +).
- Trường hợp chọn tháng Ba thì cấn bấu tháng 8 năm 27 tuổi. Cấn bầu tháng 8 năm 27 tuổi, bảng cho biết khả năng sinh con trai (Dấu +)
- Trường hợp chọn tháng Năm thì cấn bấu tháng 10 năm 27 tuổi. Cấn bầu tháng 10 năm 27 tuổi, bảng cho biết sinh con gái (Dấu 0). Không thỏa mãn giả thiết trên.

Như vậy, khi kết hợp cả ba phương pháp, cho người mẹ 27 tuổi chồng 31 thì điều kiện thỏa mãn cả ba phương pháp là cấn bầu tháng 6 hoặc 8 năm vợ 27 tuổi và sinh vào năm 28 tuổi.

* Giả thiết rằng vợ chồng này muốn sinh con gái.

I - Ứng dụng phương pháp thứ I để sinh con theo ý muốn
Cộng tuổi vợ chồng 31 + 27 = 58.
58 - 40 = 18.
18 - 9 = 9
9 - 8 = 1.
Như vậy số dư là 1 là số lẻ. Sang năm vợ chồng đều cộng lên 2 tuổi sẽ có số dư 3 cũng là số lẻ. Do đó nếu có bầu và sinh con trọn năm sẽ là con gái.
Vậy theo điều kiện của phương pháp I thì muốn sinh con gái phải có bầu và sinh trọn trong năm nay, hoặc có bầu và sinh trọn trong năm sau.

II - Ứng dụng phương pháp II để sinh con theo ý muốn
Sau khi xác định phải có bấu và sinh trọn trong năm nay (Hoặc trọn năm sau), ta ứng dụng phương pháp II để chọn tháng sinh con theo công thức:
(68 + n – M): 2.
Ta có: Tuổi mẹ M = 27.
Thay thế vào công thức trên ta có:
(68 + n – 27): 2 = (41 +n): 2.
“n” là tháng sinh. Như vậy để thỏa mãn tháng sinh lẻ con gái thì tháng sinh phải chọn tháng chẵn.

III - Ứng dụng phương pháp III để sinh con theo ý muốn
Sau khi xác định phải sinh trong tháng chẵn và phải cấn bầu và sinh trọn năm nay (27 tuổi); hoặc trọn năm sau (28 tuổi), ta tra bảng trên để tìm một tháng chẵn trong năm 27 (Hoặc 28) tuổi (Như 2 – 4 – 6 – 8 ….) và tính lùi 9 tháng để rơi vào một tháng cấn bầu thích hợp có dấu +.

Như vậy, ta đã ứng dụng cả ba phương pháp cho giả thiết vợ chồng trong thí dụ trên sinh con gái.
Nhưng dân gian ta có câu:
"Người tính không bằng trời tính"
Bởi vậy, cũng xin lưu ý là moị chuyện theo tự nhiên là tốt nhất. Tuy kết quả trên khá chính xác. Nhưng còn số phận người đó có thể sinh trai hay gái hay không lại là chuyện khác. Muốn thay đổi số phận, điều đầu tiên phải tạo phúc đức đã.

 

5 Phương pháp sinh con theo ý muốn

 

Mặc dù thời nay việc sinh con trai hay con gái đều quý nhưng tư tưởng phải sinh con trai bằng được vẫn còn tồn tại khá nặng nề ở nhiều nơi trên thế giới. Tư tưởng này xuất phát từ việc coi con trai là người duy trì dòng dõi trong nhà và quan trọng hơn là lao động chính trong nhà nên việc sinh càng nhiều con trai sẽ càng tốt. Đi theo luồng tư tưởng đó, đã có khá nhiều các phương pháp giúp vợ chồng sinh con theo ý muốn. Dưới đây là 5 phương pháp kỳ lạ nhất trong số các phương pháp này. Đa phần các phương pháp dưới đây đều chưa được kiểm chứng kỹ lưỡng và không đảm bảo được tính chính xác, chỉ có tác dụng tham khảo.

1. Phương pháp sinh con theo ý muốn - Phương pháp tra bảng của người Trung Quốc

Truyền thuyết cho rằng bảng này đã được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ ở tại Trung Quốc cách đây gần 1000 năm. Hiện tại bảng gốc vẫn được bảo quản tại Viện nghiên cứu khoa học Beijing. Người ta đồn đại rằng bảng này đúng tới 99% nhưng các nhà khoa học lại cho rằng bảng này không có giá trị gì trên thực tế và tỷ lệ đúng là 50%, có nghĩa rằng có dùng bảng hay không dùng bảng cũng như nhau.

2. Phương pháp sinh con theo ý muốn - Phương pháp O+12

Đây là phương pháp của một người mẹ người Úc có tên là Kynzi phát hiện ra trong quá trình mong mỏi có một đứa con gái cho riêng mình. Kynzi áp dụng các phương pháp khác cho 5 người con đầu tiên của mình để mong có một đứa con gái nhưng kết quả là cô có tới … 5 cậu con trai. Với đứa con thứ 6, Kynzi quyết định thay đổi phương pháp và thành công. O được viết tắt của chữ Ovulation (rụng trứng) còn 12 là 12 giờ. Kynzi cho rằng nếu vợ chồng quan hệ tình dục sau 12h kể từ khi người vợ có dấu hiệu rụng trứng thì tỷ lệ đẻ con gái sẽ rất cao. Phương pháp này được lan truyền giữa các người bạn của Kynzi và cho tới nay tỷ lệ đúng là 70%. Tuy nhiên, chú ý rằng phương pháp này chỉ thích hợp cho các cặp vợ chồng muốn có con gái.

3. Phương pháp sinh con theo ý muốn - Phương pháp dựa trên thực phẩm ăn uống

Các nhà khoa học tin rằng việc ăn uống của người phụ nữ sẽ giúp cho môi trường thụ thai chọn lựa được giới tính của thai nhi. Nếu như tinh trùng gặp trứng trong môi trường kiềm hóa (pH>7) thì tốt cho các nhiễm sắc thể Y (con trai) còn nếu là môi trường acid hóa (pH<7) thì sẽ tốt cho các nhiễm sắc thể X (con gái). Do vậy nếu các cặp vợ chồng muốn có con gái thì người vợ nên ăn nhiều cá, uống nhiều sữa và ăn các thức ăn giàu calci. Ngược lại, nếu muốn có con trai thì người vợ nên ăn nhiều thịt, trứng  và các thức ăn khác chứa nhiều protein. Phương pháp này có tỷ lệ đúng tới kinh ngạc là 80% nhưng các bác sỹ đều khuyên rằng trước khi áp dụng phương pháp ăn uống cần phải có sự tư vấn của bác sỹ bởi việc ăn uống không cân bằng như trên có thể gây tác động xấu cho bà mẹ và đứa trẻ. Con trai hay con gái đều không quan trọng bằng một đứa trẻ khỏe mạnh, đúng không bạn?

4. Phương pháp sinh con theo ý muốn - Phương pháp Selnas

Tiến sỹ Patrick Schoun vào năm 1985 đã phát hiện rằng nhiễm sắc thể X có điện tích hơi âm và nhiễm sắc thể Y có điện tích hơi dương. Tùy thuộc vào từng ngày khác nhau mà điện tích của trứng sẽ thay đổi, dẫn tới việc nó sẽ “hấp dẫn” nhiễm sắc thể X hay nhiễm sắc thể Y. Dựa trên kết luận này, Schoun đã phát minh ra một công thức cho phép tính toán chu kỳ mà trứng sẽ thích nhiễm sắc thể X hơn hay nhiễm sắc thể Y hơn cho bất cứ bà mẹ nào. Tỷ lệ đúng cho phương pháp này lên tới 87% nhưng bạn phải liên lạc với tiến sỹ Schoun để có được bảng này (và phải mua khá nhiều tiền). Hơn nữa, các nhà khoa học cho rằng mặc dù phương pháp này là đúng nhưng nó làm giảm tỷ lệ thụ thai của bạn đi rất nhiều và không nên áp dụng với các cặp vợ chồng có khó khăn trong việc sinh sản.

5. Phương pháp sinh con theo ý muốn - Phương pháp Jonas

Tiến sỹ Eugen Jonas là một nhà tâm lý học nhưng đã chuyển nghề sau khi Hungary cho phép phá thai vào năm 1956. Ông nghiên cứu chu kỳ sinh sản của phụ nữ và nhận thấy rằng mặt trăng có ảnh hưởng tới chu kỳ này. Sử dụng thiên văn học, Jonas cho rằng mình có thể xác định được lúc nào thì phụ nữ sẽ mang thai, giới tính của trẻ là gì và sức khỏe của thai nhi ra sao. Phương pháp này được Jonas công bố đúng tới 98% và mọi trường hợp áp dụng đều được ghi chép lại cẩn thận. Có một số nhà khoa học khác coi phương pháp này là nhảm nhí và điên rồ. Tuy nhiên, có một sự thật là Jonas và vợ mình đã có tới 11 đứa con rất khỏe mạnh và Jonas công bố rằng 11 đứa con này đều được sinh ra theo phương pháp của ông. Cũng có một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng phương pháp Jonas chỉ có thể đúng trong điều kiện người mẹ không ăn theo chế độ như đã nói tới trong phương pháp ăn uống mà thôi.