Sổ tay CNTT và truyền thông dành cho doanh nghiệp (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.9 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 13/11/2008
  • Bình luận:
Vote101
754
QA code Sổ tay CNTT và truyền thông dành cho doanh nghiệp (Tiếng Việt)

Thế giới ngày càng phát triển với những bước tiến vượt bậc trong CNTT. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được cần ứng dụng CNTT một cách hợp lí trong kinh doanh. Để làm được điều đó cần những kiến thức cơ bản cũng như nâng cao về CNTT , cũng như học tập các thành tựu mà các công ty khác đã đạt được nhờ CNTT. Cuốn ebook này là một sổ tay nhỏ cho các doanh nghiệp đang cần tài liệu tham khảo về CNTT trong kinh doanh.