Sổ tay Registry toàn tập

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 419.34 KB
  • Yêu cầu: định dạng CHM
  • Nhà phát hành: Trần Quang Hải
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 19/10/2013
  • Bình luận:
Vote
1823
QA code  Sổ tay Registry toàn tập

Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những thiết lập từ người sử dụng Windows.

 

Sổ tay Registry toàn tập

 

 

Sổ tay Registry toàn tập bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số thay đổi trong menu Options của một số ứng dụng,...