Sự thực về HIROSIMA - Tại sao? (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 10 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: William Jones
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 25/11/2011
  • Bình luận:
Vote103
1328
QA code Sự thực về HIROSIMA - Tại sao? (Tiếng Việt)

Đây là một tài liệu ngắn gọn nhưng đủ để làm sáng tỏ vấn đề. Cho đến nay, mỗi người chúng ta tuy ai cũng có ít nhiều tri thức về Hiroshima nhưng vẫn thắc mắc muốn tìm được một câu trả lời thoả đáng.