Sức mạnh của 6-Sigma (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 405 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 27/08/2008
  • Bình luận:
Vote100
863
QA code Sức mạnh của 6-Sigma (Tiếng Việt)
http://www.mediafire.com/?gtcdgyym4no
pass: tech24.vn
'Sức mạnh của 6-Sigma' là một quyển sách đầy cảm xúc viết về việc 6-Sigma đã thay đổi cách làm việc của chúng ta như thế nào.

"6-Sigma đã trở thành một phần trung tâm của việc thành công trong kinh doanh, mỗi người phải biết và áp dụng các nguyên tắc này đối với các tổ chức của mình. 'Sức mạnh của 6-Sigma' sẽ cải thiện việc tham gia ở tất cả các cấp của tổ chức, bở vì nó đã biến một chủ đề phức tạp thành dễ hiểu và muốn đọc. Cuốn sách này sẽ trở thành một bộ mã nguồn cho những ai muốn hiểu và thức 6-Sigma thành công."

 

- Dave Ulrich Professor of Bussiness,
Universitu of Michigan