TOEIC Developing Skill PDF + MP3 - Sách tự học TOEIC

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 113.99 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 08/10/2013
  • Bình luận:
Vote103
3995
QA code TOEIC Developing Skill PDF + MP3

1 quyển trong bộ sách ôn thi TOEIC nhằm cải thiện những kỹ năng hay mắc phải trong bài thi thật. Developing Skillfor the TOEIC Test giúp thí sinh thực hành lặp đi lặp lại với các câuhỏi mẫu tương tự như trong bài thi thật. Sách cũng cung cấp một bài thi thực hành nhằm giúp thí sinh hiểu rõ hơn mình cần chuẩn bị những gì cho kỳ thi thật.

Password winrar: tech24.vn