TOEIC Target Full PDF + MP3 - Sách tự học TOEIC

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 64.01 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 08/10/2013
  • Bình luận:
Vote
11225
QA code TOEIC Target Full PDF + MP3

Quyển cuối trong bộ 4 quyển Compass TOEIC của Anne Taylor. Target bao gồm 6 bài thi mô phỏng bài thi TOEIC thật, cập nhật những thay đổi mới nhất trong các kì thi TOEIC hiện đại

image

 

Password winrar: tech24.vn