Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 404 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 12/09/2008
  • Bình luận:
Vote101
950
QA code Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng (Tiếng Việt)
Quản lý tài chính là một trong những vấn đề cốt yếu mà các doanh nghiệp sẽ sử dụng khi kinh doanh trong một nền kinh tế thị trường phát triển để đạt được hiệu quả cao và an toàn về mặt tài chính. Vì vậy những kiến thức mới về tài chính và quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là một trong những nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo sinh viên ở các ngành kinh tế của các trường đại học và cũng là yêu cầu bức thiết đối với các nhà quản lý doanh nghiệp hiện nay.