Tài liệu MCSE - Microsoft Certified Systems Engineer (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 460 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 10/04/2009
  • Bình luận:
Vote106
4855
QA code Tài liệu MCSE - Microsoft Certified Systems Engineer (Tiếng Việt)
http://mega.1280.com/file/FXXFX5C6/
pass: tech24.vn

Nếu bạn không có font VNI-Time khi đọc sẽ bị lỗi font. Font VNI-Time đã được kèm theo trong gói RAR, các bạn vào ControlPanel -> Font để copy vào nhé.

MCSE là chứng chỉ cao nhất về quản lý hệ thống, kỹ sư hệ thống có khả năng lập kế hoạch, thiết kế, triển khai cơ sở hạ tầng tin học trên nền tảng Windows và các phần mềm quản lý máy phục vụ khác (mail-thư điện tử, firewall-tường lửa, database-cơ sở dữ liệu,…). Các chứng chỉ MCSE chuyên sâu khác MCSE: Messaging (chuyên sâu về hệ thống thư điện tử) and MCSE: Security (chuyên sâu về bảo mật).