Tài liệu Tâm Việt (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 28 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Tâm Việt Group
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 17/01/2012
  • Bình luận:
Vote102
1468
QA code Tài liệu Tâm Việt (Tiếng Việt)

Tâm Việt hay Tâm Việt Group, là tổ chức giáo dục đào tạo, tư vấn về kỹ năng sống và làm việc, chuyên sâu đào tạo kỹ năng lãnh đạo bản thân, lãnh đạo tổ đội, lãnh đạo và xây dựng văn hoá tổ chức nhằm phát huy tối đa tiềm năng của mỗi con ng­ười và cộng đồng.

Tài liệu gồm các bài giảng, slide, audio.