Tài liệu VB .NET (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 3.6 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 06/09/2011
  • Bình luận:
Vote112
3844
QA code Tài liệu VB .NET (Tiếng Việt)

hoặc

http://mega.1280.com/file/QOF4S9MT/

pass: tech24.vn

---
Backup theo yêu cầu
 

Gói RAR gồm 2 cuốn ebook tiếng việt về VB .NET dành cho những bạn đang theo học lập trình.