Tài liệu Xử lý tín hiệu và lọc số (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 5 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: PGS. TS Nguyễn Quốc Trung
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 13/09/2012
  • Bình luận:
Vote101
455
QA code Tài liệu Xử lý tín hiệu và lọc số (Tiếng Việt)

Cuốn sách này trình bày một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về tín hiệu và các phương pháp tổng hợp phân tích các hệ thống rời rạc đến những phương pháp xử lý số tín hiệu dựa trên các công cụ toán học và vật lý hiện đại. Cuốn sách này không những giúp ích cho tốt cho sinh viên các ngành công nghệ mà cũng là tài liệu tham khảo tốt cho NCS cũng như các chuyên gia...