Tài liệu hướng dẫn sử dụng Powerpoint (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 28/05/2008
  • Bình luận:
Vote109
6103
QA code Tài liệu hướng dẫn sử dụng Powerpoint (Tiếng Việt)

Cuốn sách đưa ra những giới thiệu cơ bản và dễ hiểu từ cách khởi động chương trình, tạo một slide mới cho đến những quá trình phức tạp hơn như sử dụng templates, hiệu ứng.... Bạn sẽ dễ dàng làm chủ Powerpoint sau khi đọc cuốn ebook này,