Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống thông tin (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 9 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 17/04/2012
  • Bình luận:
Vote102
2240
QA code Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống thông tin (Tiếng Việt)
pass: tech24.vn

--
Sơ đồ vẽ bằng chương trình PowerDesigner

Phân tích thiết kế hệ thống là một trong những bước đầu quan trọng của việc lập trình. Gói RAR gồm các tài liệu cơ bản cung cấp cho bạn những kiến thức về phân tích hệ thống. Bên cạnh đó cũng kèm theo một số bài tập mẫu để bạn tham khảo