Tài liệu thông tin số (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 41.5 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 09/03/2012
  • Bình luận:
Vote102
854
QA code Tài liệu thông tin số (Tiếng Việt)

Tài liệu “Thông tin số” được biên soạn dựa trên những bài giảng chọn lọc đã và đang được giảng dạy nhiều năm tại Khoa điện tử viễn thông trường đại học công nghệ, đại học quốc gia Hà Nội. Tài liệu này cung cấp những kiến thức cần thiết làm cớ sở cho việc thiết kế xây dựng hệ thống truyền tín hiệu.