Tài liệu thực hành CCNP (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 22 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 05/06/2008
  • Bình luận:
Vote110
4057
QA code Tài liệu thực hành CCNP (Tiếng Việt)

Bộ tài liệu gồm 4 module: BSCI, BCMSN, ISCW, ONT được biên soạn bằng tiếng việt rất tiện lợi cho những người muốn học lên CCNP nhưng không có điều kiện đọc tài liệu tiếng anh. Với 4 module này khi học xong các bạn thi sẽ được cấp chứng chỉ CCNP- một trong những chứng chỉ quản trị mạng có giá trị cao của Cisco