Tài liệu tổng hợp CEH - Tài liệu dành cho hacker (Tiếng Việt + Anh)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 45.8 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: Checkenten
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 23/09/2008
  • Bình luận:
Vote112
7359
QA code Tài liệu tổng hợp CEH - Tài liệu dành cho hacker (Tiếng Việt + Anh)
Đây là tập hợp những Ebook về CEH được sưu tầm từ nhiều nguồn trên Internet. Gồm có tài liệu tiếng Anh và tiếng Việt. Khuyến khích đọc để học hỏi - không dùng vào mục đích xấu.