Tài liệu về DNS (Tiếng Việt + Anh)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 28.1 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 25/05/2011
  • Bình luận:
Vote102
1800
QA code Tài liệu về DNS (Tiếng Việt + Anh)
http://www.mediafire.com/?x1vdg52na1g897z
pass: tech24.vn

--
Backup theo yêu cầu

DNS là từ viết tắt trong tiếng Anh của Domain Name System, là Hệ thống phân giải tên được phát minh vào năm 1984 cho Internet, chỉ một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền. Hệ thống tên miền (DNS) là một hệ thống đặt tên theo thứ tự cho máy vi tính, dịch vụ, hoặc bất kỳ nguồn lực tham gia vào Internet. Nó liên kết nhiều thông tin đa dạng với tên miền được gán cho những người tham gia. Quan trọng nhất là, nó chuyển tên miền có ý nghĩa cho con người vào số định danh (nhị phân), liên kết với các trang thiết bị mạng cho các mục đích định vị và địa chỉ hóa các thiết bị khắp thế giới.

 

(Theo Wikipedia)

Tìm thêm: ,