Tài liệu xây dựng và quản trị Web, Portal (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 6.76 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 04/06/2008
  • Bình luận:
Vote106
3485
QA code Tài liệu xây dựng và quản trị Web, Portal (Tiếng Việt)

Ebook đi từ những khái niệm cơ bản nhất như giới thiệu về World Wide Web, Trình duyệt, Mô hình Web đến những kỹ năng chuyên sâu về thiết kế, quản trị Web như CSS, sử dụng FTP, công cụ đồ họa, cấu trúc cơ sở dữ liệu và triển khai Web....