Tại sao khách hàng không làm những gì bạn muốn họ làm (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 66.5 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: FERDINAND FOURNIES
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 17/03/2009
  • Bình luận:
Vote101
1063
QA code Tại sao khách hàng không làm những gì bạn muốn họ làm (Tiếng Việt)
http://mega.1280.com/file/6OY3G1/
pass: tech24.vn

http://www.mediafire.com/?y2jr44mfhfj
 pass: tech24.vn

Nếu những người bán hàng chưa thành công bắt đầu làm những gì mà những người bán hàng thành công đã làm, họ sẽ gặt hái thành công tương tự. Vì chỉ có khách hàng mới mua hàng, mục tiêu của mỗi cuộc viếng thăm khách hàng phải mô tả hành động của người mua chứ không phải hành động của người bán.

MỤC LỤC
Tại sao khách hàng không làm điều bạn muốn họ làm.
Đặt trọng tâm trở thành một người chuyên nghiệp
Khởi sự với các tình huống và các chiến lược
Thấu hiểu sự thờ ơ, rồi tim hiểu các nhu cầu
Tập trung vào các khách hàng có tiềm năng cao nhất.
Chỉ đặt kế hoạch cho việc bán hàng trong tương lai
Gợi mở suy nghĩ của khách hàng
Phát hiện các nhu cầu của kháh hàng
Thông tin các lợi ích của sản phẩm cho khách hàng
Thiết lập quan hệ
Xác định những gì bạn muốn khách hàng làm.
Phải đảm bảo rằng khách hàng hiểu được
Tìm sự tin cậy qua minh chứng
Đối phó với các vấn đề đã được tiên liệu
Vượt qua các trở ngại cho việc mua hàng
Làm việc để vượt qua các nhận xét tiêu cực
Theo dõi sát sao các hành động của khách hàng
Hỗ trợ các vấn đề theo thứ tự ưu tiên
Hướng dẫn khách hàng quyết định mua
Làm việc với người ra quyết định trực tiếp hoặc gián tiếp
Giúp khách hàng mua một cách sáng suốt
Hướng đến sự thõa mãn trước và sau khi bán hàng
Làm cho việc thương lượng suôn sẻ
Phối hợp hành động
Cẩm nang hướng dẫn bán hàng chuyên nghiệp