Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 769 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Nguyễn Văn Thông
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 22/08/2011
  • Bình luận:
Vote101
1130
QA code Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tiếng Việt)

Đối tượng của tâm lý học lứa tuổi là động lực phát triển tâm lí theo lứa tuổi của con người; sự phát triển cá thể của các quá trình tâm lý và các phẩm chất tâm lý trong nhân cách con người đang được phát triển...