Tạo tập tin Ghost XP cho nhiều máy (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 146 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 12/08/2008
  • Bình luận:
Vote115
6310
QA code Tạo tập tin Ghost XP cho nhiều máy (Tiếng Việt)

Nguyên nhân tập tin Ghost trên XP thường máy nào chạy máy nấy là do khi cài windowsXP, chương trình sẽ tự thiết lập cấu hình phần cứng mỗi máy....EBook này sẽ giúp bạn khắc phục tình trạng trên bằng cách sử dụng một trong số các chương trình có thể giải quyết vấn đề này.