Text Effect - Tổng hợp các bài viết tạo chữ nghệ thuật với Photoshop

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 18.18 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 07/03/2008
  • Bình luận:
Vote106
4374
QA code Text Effect - Tổng hợp các bài viết tạo chữ nghệ thuật với Photoshop

Ebook "Text Effect v1.0" - Một cuốn sách tập hợp hơn 105 bài viết về các tut tạo chữ nghệ thuật. Với nhiều bạn hẳn làm đẹp bức ảnh mới thật sự đáng quan tâm, nhưng tạo được các chữ đẹp và mang tính nghệ thuật cũng là một điều rất tuyệt với.