Thành ngữ tiếng Anh (giải nghĩa và dịch Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.1 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 19/09/2012
  • Bình luận:
Vote101
2473
QA code Thành ngữ tiếng Anh (giải nghĩa và dịch Tiếng Việt)

 

Cũng như các ngôn ngữ khác, tiếng Anh gồm rất nhiều các thành ngữ được dùng trong đời sống hàng ngày. Nếu không nắm rõ bạn sẽ gặp những trường hợp giở khác giở cười khi giao tiếp.