Thế giới @ số 264 ra ngày 02/04/2009 (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 5 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Sưu tầm trên mạng
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 09/04/2009
  • Bình luận:
Vote
494
QA code Thế giới @ số 264 ra ngày 02/04/2009 (Tiếng Việt)

Tạp chí với nội dung về đời sống số như: tin tức, mua sắm, giới thiệu về các phần mềm hay, thế giới âm nhạc....

 

Các nội dung chính:

- Ngày tàn của Yahoo 360

- Giá laptop giảm chưa từng có

- Việt hóa Office 2007

....