Thủ thuật tin học văn phòng và đồ họa (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 46.3 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: juneboy
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 02/11/2008
  • Bình luận:
Vote103
3537
QA code Thủ thuật tin học văn phòng và đồ họa (Tiếng Việt)

Cuốn ebook tập trung các bài viết được sưu tầm từ nhiều nguồn về tin học và đồ họa như : Word, Excel, Outlook, làm flash...

1.giới thiệu : 3 bài viết

2.word : 51 bài viết

3.excel : 16 bài viết

4.powerpoint : 33 bài viết

5.outlook : 18 bài viết

6.photoshop : 17 bài viết

7.corel draw : 11 bài viết

8.flash : 19 bài viết