Thủ thuật tối ưu Windows - Kinh nghiệm cho người mới bắt đầu

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 360 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 28/05/2008
  • Bình luận:
Vote104
2383
QA code Thủ thuật tối ưu Windows - Kinh nghiệm cho người mới bắt đầu


Tất cả vấn đề được trình bày gồm 3 phần, là 3 bươc cần thiết để thiết lập sự toois ưu cho việc sử dụng lâu dài và ổn định:
Phần thứ nhất là những kinh nghiệm tối ưu những dịch vụ cung cấp sẵn kèm theo Windows,rất nhiều chương trình chạy kèm khi khởi động chiếm dụng tài nguyên hệ thống, tắt bớt những thứ không cần thiết giúp máy tính hoạt động tốt hơn.
Phần thứ hai là những kinh nghiệm trong việc tối ưu hóa trong khi vận hành và sử dụng máy tính , những giải pháp giúp máy chạy nhanh và ổn định
Phần thứ ba là những trình bày về việc sao lưu, phục hồi dữ liệu phòng khi máy tính có sự cố, giảm thiểu thời gian chết cho công việc thiết lập cài đặt cho máy tính, giúp máy tính hoạt động ổn định lâu dài hơn.
3. Đặt Startup và Recovery
4. Thực hành: Sử dụng Control Panel để thay đổi các tham số thiết lập HĐH
V. TÌM HIỂU VỀ REGISTRY
1. Mục đích của Registry
2. Cấu trúc phân tầng của Registry
VI. SỬ DỤNG REGISTRY EDITOR
1. Regedt32.exe
2. Thực hành sử dụng Registry Editor
BÀI 4: QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000 SERVER
I. KHÁI NIỆM CHUNG
1. Tài khoản người dùng
2. Tài khoản nhóm (Group Account)
3. Tài khoản người dùng và nhóm mặc định
II. THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG
1. Cấu hình và tổ chức của tài khoản người dùng
2. Thiết lập tài khoản người dùng
III. THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NHÓM
1. Thiết lập tài khoản nhóm cục bộ
2. Tạo nhóm cục bộ và chỉ định thành viên
BÀI 5: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG TỆP
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. Các kiểu lưu dữ liệu
2. Các kiểu phân khu ổ đĩa cơ bản
II. HỆ THỐNG TỆP CỦA WINDOWS 2000
1. Hệ thống tệp kiểu FAT
2. Hệ thống tệp NT (NTFS)
3. Chuyển đổi từ FAT sang NTFS
III. CẤU HÌNH CÁC ĐĨA LƯU TRỮ
1. Thêm ổ đĩa
2. Thiết lập phân khu
3. Thiết lập các ổ đĩa logic
4. Xóa bỏ các phân khu và ổ đĩa logic
IV. QUẢN TRỊ Ổ ĐĨA ĐỘNG
1. Làm việc với các volume đơn giản (Simple Volumes)
2. Làm việc với Spanned Volumes
3. Làm việc với Striped Volumes
4. Thay đổi loại ổ đĩa
V. QUẢN TRỊ Ổ ĐĨA TRÊN CÁC MÁY TÍNH Ở XA