Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 15/09/2009
  • Bình luận:
Vote102
4086
QA code Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh  (Tiếng Việt)

Tài liệu giúp bạn luyện kỹ năng nghe, nói đọc và viết, cung cấp cho bạn cách hiểu và diễn đạt những khái niệm then chốt của kinh doanh và kinh tế học.