Tìm Hiểu Lập Trình COM (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 558 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 11/12/2008
  • Bình luận:
Vote102
1875
QA code Tìm Hiểu Lập Trình COM (Tiếng Việt)

COM (Component Object Model) là một cách thức để viết các thành phần phần mềm cung cấp các chức năng phục vụ cho các ứng dụng, các thành phần khác. Viết một thành phần COM cũng như viết một API động, hướng đối tượng. Các thành phần COM cũng có thể kết nối với các ứng dụng cũng như các thành phần COM khác.

 

 

Tìm thêm: Tìm, Hiểu, Lập, Trình, COM, (Tiếng, Việt),