Tìm hiểu về mạng máy tính (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 5.3 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/10/2008
  • Bình luận:
Vote108
4172
QA code Tìm hiểu  về mạng máy tính (Tiếng Việt)
Cuốn ebook chứa đựng những kiến thức cơ bản cho bất kì quản trị mạng tương lại nào. Bạn sẽ hiểu hơn về mạng máy tính từ lịch sử phát triển đến các mô hình kết nối...
Tìm thêm: Tìm, hiểu, , về, mạng, máy, tính, (Tiếng, Việt),