Tìm hiểu cơ bản về e-Marketing (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 3.5 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/07/2008
  • Bình luận:
Vote100
736
QA code Tìm hiểu cơ bản về e-Marketing (Tiếng Việt)

Thương mại điện tử là một lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam. Nếu bạn muốn bắt kịp xu thế của thời đại, những tài liệu này sẽ giúp bạn rất nhiều