Tìm hiểu thuật mã hóa (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 667 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 30/03/2009
  • Bình luận:
Vote101
2383
QA code Tìm hiểu thuật mã hóa (Tiếng Việt)

Trong mật mã học, một ngành toán học ứng dụng cho công nghệ thông tin, mã hóa là phương pháp để biến thông tin (phim ảnh, văn bản, hình ảnh...) từ định dạng bình thường sang dạng thông tin không thể hiểu được nếu không có phương tiện giải mã.

Giải mã là phương pháp để đưa từ dạng thông tin đã được mã hóa về dạng thông tin ban đầu, quá trình ngược của mã hóa.

Một hệ thống mã hóa bao gồm các thành phần:

   1. thông tin trước khi mã hóa, kí hiệu là P
   2. thông tin sau khi mã hóa, kí hiệu là C
   3. chìa khóa, kí hiệu là K
   4. phương pháp mã hóa/giải mã, kí hiệu là E/D.

Quá trình mã hóa được tiến hành bằng cách áp dụng hàm toán học E lên thông tin P, vốn được biểu diễn dưới dạng số, để trở thành thông tin đã mã hóa C.

Quá trình giải mã được tiến hành ngược lại: áp dụng hàm D lên thông tin C để được thông tin đã giải mã P.

Tìm thêm: Tìm, hiểu, thuật, , hóa, (Tiếng, Việt),