Tìm hiểu về công nghệ CDMA (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 541 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 18/06/2008
  • Bình luận:
Vote101
957
QA code Tìm hiểu về công nghệ CDMA (Tiếng Việt)

Nếu bạn là người yêu thích và muốn tìm hiểu về viễn thông thì đây là cuốn sách rất phù hợp. Ebook này sẽ giúp bạn nâng cao hiểu biết lên rất nhiều.