Tìm hiểu về virus hooker (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 4 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 09/03/2012
  • Bình luận:
Vote
1228
QA code Tìm hiểu về virus hooker (Tiếng Việt)

Hooker thực chất là một loại Trojan mã nguồn mở. Trojan là một chương trình bất hợp pháp được chứa bên trong một chương trình hợp pháp. Chương trình không hợp pháp này thực hiện những hàm bí mật mà người dùng không biết hay không dùng đến. 

 
Ngày nay Trojan luôn luôn là một vấn đề lớn trong vấn đề bảo mật và an toàn trên mạng. Nhiều người không biết Trojan là gì và họ tải xuống những file mà không biết rõ nguồn gốc. Hiện nay có hơn 1000 trojan và có thể nhiều hơn nữa, vì mỗi hacker, mỗi lập trình viên hay mỗi nhóm hacker đều viết Trojan riêng cho mình và những con Trojan này không được công bố lên mạng cho đến khi nó được phát hiện.