Tổng quan về Mobile Agents (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 301 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 12/01/2009
  • Bình luận:
Vote102
885
QA code Tổng quan về Mobile Agents (Tiếng Việt)

Mobile agents là một trong những hướng nghiên cứu thu hút nhiều sự quan tâm nhất từ những năm 90s đến nay với những đặc điểm rất thích hợp cho việc phát triển các ứng dụng phân tán. Trong bài báo này, chúng tôi điểm lại những khái niệm cơ bản về mobile agent đồng thời đề cập đến những loại ứng dụng phù hợp với mô hình mobile agents đã và đang được nghiên cứu và phát triển trên thế giới. Thông qua việc xem xét các hệ thống hỗ trợ phát triển ứng dụng dựa trên mobile agents, bài báo cũng bàn tới đến những khó khăn và thách thức cần phải giải quyết để có thể đưa mobile agents vào ứng dụng trong thực tế.