Tổng quan về Thương Mại Quốc Tế (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 3.9 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 02/10/2008
  • Bình luận:
Vote101
777
QA code Tổng quan về Thương Mại Quốc Tế (Tiếng Việt)
Cuốn sách này tập trung vào việc lập kế hoạch, tiến hành thực hiện và kiểm soát các nguồn nhân lực hợp tác và mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa các cơ hội thị trường toàn cầu. Cuốn sách đánh giá tầm quan trọng của marketing quốc tế, đối với Mỹ và với cả thế giới. Mở rộng hơn là đánh giá tầm ảnh hưởng của các nền văn minh khác nhau trên thế giới tới quá trình marketing quốc tế.