Tổng quan về hệ điều hành Unix (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 741 KB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 10/06/2008
  • Bình luận:
Vote106
1751
QA code Tổng quan về hệ điều hành Unix (Tiếng Việt)

Đây là một ebook miễn phí về hệ điều hành Unix dành cho bạn. Việc khám phá các hệ điều hành khác nhau luôn tạo ra nhiều thú vị với người sử dụng.

Cuốn sách gồm 10 phần:
I. Tổng quan về hệ điều hành Unix
II. Lệnh và các tiện ích cơ bản
III. Thâm nhập hệ thống - Các lệnh căn bản
IV. Lập trình Shell
V. Starting Up và Shutting Down
VI. Managing process
VII. Security
VIII. File System and Disk Administrator
IX. Printer Administrator
X. Network Administrator