Tổng quan về kế toán máy (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 5 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Trường ĐH Kinh Tế
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 29/02/2012
  • Bình luận:
Vote102
1189
QA code Tổng quan về kế toán máy (Tiếng Việt)

Kế toán máy (hay còn gọi là kế toán trên máy tính): Là dùng máy móc,máy tính để hỗ trợ, thay thế 1 phần công việc của người làm kế toán tài chính cho một doanh nghiệp hoặc một tổ chức xã hội. 

Giáo trình này nhằm cung cấp kiến thức giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về một hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính

• Nhận diện rõ vai trò của phần mềm kế toán trong hệ thống thông tin kế toán

• Bước đầu hiểu được cấu trúc của một chương trình kế toán máy nhằm xác định rõ công việc của kế toán viên khi làm việc với phần mềm kế toán

• Nhận diện các dạng file cơ bản trong chương trình kế toán máy nhằm phục vụ tốt cho quá trình làm việc (lưu, bảo vệ, hiệu chỉnh dữ liệu,)