Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hóa (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 10 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 06/07/2008
  • Bình luận:
Vote110
2575
QA code Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hóa (Tiếng Việt)

Trí tuệ nhân tạo là một môn học bắt buộc của dân IT, ebook này khá hay sẽ giúp tăng nguồn tài liệu tham khảo cho các bạn muốn tìm hiểu.